Welcome to Ugfacts.net/ke. On this page you will find details on the following topics

KUCCPS Admission Letters KUCCPS Student Portal KUCCPS Admission Lists
FREE KNEC KCSE Past Papers FREE KNEC KCPE Past Papers List of All Past Papers 
Fees Structure for 2024-2025 KNEC KCPE KNEC KCSE
Intakes and Admissions 2024-2025 List of Courses Offered Latest Jobs in Kenya 2024-2025
TVET Applications 2024-2025 TSC KNUT
KDF Recruitment Kenya Police Recruitment Kenya Prisons Service Recruitment

Your Opinions and Questions Matter. Kindly leave your comments below and we shall attend to you promptly.

KNEC KCSE Kiswahili Paper 1 – 2015 – Machakos County Trial

KNEC KCSE Kiswahili Paper 1 – 2015 – Machakos County Trial

2015 KCSE Machakos County Trial

Kiswahili Paper 1

Jibu jumla ya maswali mawili. Swali la kwanza ni la lazima.
1.

INSHA YA LAZIMA

Wewe ni katibu wa jopo lililoteuliwa kuchunguza changamoto zinazokabili uchapishaji wa vitabu vya
Kiswahili nchini.Andika ripoti hiyo.

 20 marks

2.

Samaki mkunje angali mbichi.

 20 marks

3.

Serikali za ugatuzi zitakuwa na manufaa kwa maendeleo ya nchi.Jadili.

 20 marks

4.

Andika insha itakayomalizika kwa maneno haya………
Niliyakumbuka maneno ya mwalimu mkuu,machozi yalitoka njia mbilimbili.Hayawi hayawi huwa.

 20 marks

Leave a Comment