Welcome to Ugfacts.net/ke. On this page you will find details on the following topics

KUCCPS Admission Letters KUCCPS Student Portal KUCCPS Admission Lists
FREE KNEC KCSE Past Papers FREE KNEC KCPE Past Papers List of All Past Papers 
Fees Structure for 2024-2025 KNEC KCPE KNEC KCSE
Intakes and Admissions 2024-2025 List of Courses Offered Latest Jobs in Kenya 2024-2025
TVET Applications 2024-2025 TSC KNUT
KDF Recruitment Kenya Police Recruitment Kenya Prisons Service Recruitment

Your Opinions and Questions Matter. Kindly leave your comments below and we shall attend to you promptly.

KNEC KCSE Kiswahili Paper 1 Question Paper / 2016 KCSE 4MCK Joint Exam

KNEC KCSE Kiswahili Paper 1 Question Paper / 2016 KCSE 4MCK Joint Exam

2016 KCSE 4MCK Joint Exam

Kiswahili Paper 1

1.

Halmashauri ya utunzi wa mitihani nchini imewatahadharisha watahiniwa dhidi ya
udanganyifu katika mitihani ya kitaifa. Andika tahadhari hiyo na hatua zitakazochukuliwa
dhidi ya watakaozikiuka.

 20 marks

2.

Teknolojia na sayansi ya kisasa ina faida na madhara kwa vijana wetu. Jadili.

 20 marks

3.

Atangaye sana na jua hujua.

 20 marks

4.

Andika insha itakayomalizikia kwa maneno haya:
…………………nilishusha pumzi, nikashukuru. Masaibu yangu yalikuwa yamefika kikomona maisha
ya siku zijazo yalijaa matumaini.

 20 marks

Leave a Comment