Welcome to Ugfacts.net/ke. On this page you will find details on the following topics

KUCCPS Admission Letters KUCCPS Student Portal KUCCPS Admission Lists
FREE KNEC KCSE Past Papers FREE KNEC KCPE Past Papers List of All Past Papers 
Fees Structure for 2023-2024 KNEC KCPE KNEC KCSE
Intakes and Admissions 2023-2024 List of Courses Offered Latest Jobs in Kenya 2023-2024
TVET Applications 2023-2024 TSC KNUT
KDF Recruitment Kenya Police Recruitment Kenya Prisons Service Recruitment

Your Opinions and Questions Matter. Kindly leave your comments below and we shall attend to you promptly.

KNEC KCSE Kiswahili Paper 2 – 2014 Gatundu Mock

KNEC KCSE Kiswahili Paper 2 – 2014 Gatundu Mock

2014 Gatundu Mock

Kiswahili Paper 2

3.MATUMIZI YA LUGHA (Alama 40)

Jibe maswali yafuatayo.

3.

(i) Taja sauti ya king’ong’o cha kaakaa laini. (alama 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… (ii)Andika sauti moja ya kipasuo kwamizo. (alama 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

4.

Tumia visawe vya maneno yaliyopigiwa mstari kuandika tena sentensi ifuatayo.
Umoja wa jamii hiyo umewawezesha kupigana na umaskini
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

5.

Eleza miundo ya silabi katika neno lifuatalo.
Kichwa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

6.

Bainisha aina za virai vilivyopigiwa mistari
Yule mzembe alifika leo asubuhi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

7.

Ainisha shamirisho na chaagizo katika sentensi ifuatayo.
Wakulima walifanya kazi haraka sana kwa jembe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3 marks

8.

Tunga sentensi ukitumia kiunganishi cha kuleta dhana ya kujumuisha.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1 marks

9.

Ainisha vielezi vya namna katika sentensi ifuatayo.
Wanafunzi waojikaza kisabuni hunyamaza jii darasani.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

10.

Tambua aina za nomino na utaje zimo katika ngeli zipi.
Kuumia kwake kulisababishwa na kujikata kwa wembe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

11.

Chorea sentensi ifuatayo kielelezo matawi
Njoroge si mtiifu ingawa yeye ni mwerevu sana,

 4 marks

12.

Eleza matumizi ya “kwa” katika sentensi ifuatayo.
Walivuka barabara kwa haraka wakienda kwao na sita kwa kumi wakagongwa kwa gari.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

13.

Eleza maana mbili zinazojitokeza kwenye sentensi ifuatayo.
Walimwibia Juma baiskeli.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

14.

Andika sentensi ifuatayo katika usemi halisi.
Mwalimu alitaka kujua kama wanafunzi wangeenda kumuona siku hiyo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3 marks

15.

Kanusha
Wanafunzi watundu waliadhibiwa na kuaibishwa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

16.

Nyambua vitenzi vituatavyo katika kauli ulizopewa.
a. Oa ………………………………………..(tendesha)
b. Kokoa…………………………………… (tendata)

 2 marks

17.

Tunga sentensi mojamoja kubainisha:
a. Kiwakilishi cha pekee chenye maana ya umilikaji.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Kiwakilishi cha nafsi kiambata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

18.

Andika kinyume;
Shangazi angeingia tungemsifu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

19.

Tunga sentensi mojamoja kudhihirisha matumizi ya
a. “ka” ya mfululizo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. “a” isiyodhihirika
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

20.

Eleza matumizi mawili ya mabano.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2 marks

21.

Onyesha kiima katika sentensi ifuatayo.
Wachezaji hao walicheza vizuri wakashinda.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1 marks

4.ISIMU JAMII (Alama 10)

Jibu maswali yafuatayo.

22.

a) Eleza sababu tano za watu kuchanganya ndimi au kubadili msimbo. (alama 5)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Eleza umuhimu wa sajili za lugha. (alama 5)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 10 marks

Leave a Comment