Welcome to Ugfacts.net/ke. On this page you will find details on the following topics

KUCCPS Admission Letters KUCCPS Student Portal KUCCPS Admission Lists
FREE KNEC KCSE Past Papers FREE KNEC KCPE Past Papers List of All Past Papers 
Fees Structure for 2024-2025 KNEC KCPE KNEC KCSE
Intakes and Admissions 2024-2025 List of Courses Offered Latest Jobs in Kenya 2024-2025
TVET Applications 2024-2025 TSC KNUT
KDF Recruitment Kenya Police Recruitment Kenya Prisons Service Recruitment

Your Opinions and Questions Matter. Kindly leave your comments below and we shall attend to you promptly.

KNEC KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper / 2015 KCSE Gem Sub-County Joint Evaluation

KNEC KCSE Kiswahili Paper 3 Question Paper / 2015 KCSE Gem Sub-County Joint Evaluation

2015 KCSE Gem Sub-County Joint Evaluation

Kiswahili Paper 3

1. LAZIMA (Alama 20)

1.

Kutowajibika kwa viongozi barani kumesitishapakubwa maendeleo. Dhihirisha.

 20 marks

2.RIWAYA (Alama 20)

Kidagaa Kimemwozea : Ken Walibora Jibu swali la 2 au la 3

2.

“ ……Unaa … seema mimi sipakui? Wataka mimi nipike?
a) Eleza muktadha wa dondoo hii. (alama 4)
b) Kwa kutoa mifano mitatu. Eleza nafasi ya msemmewa na jinsia yake katika riwaya. (alama 6)
c) Eleza umuhimu wa msemaji kwa mujibu wa riwaya nzima. (alama 10)

 20 marks

3.

Eleza visababishi vya mafarakano katika ndoa kwa mujibu wa riwata “Kidagaa Kimemwozea”.

 20 marks

3.HADITHI FUPI (Alama 20)

Damu Nyeusi na Hadithi Nyingine Jibu swali la 4 au la 5

4.

“Hapa huingii bila kuninyoshea mkono……….”
a) Eleza muktadha wa dondoo hii (alama 4)
b) Eleza sifa nne za mzungumziwa. (alama 4)
c) Kwa kurejerea muktadha wa hadithi nzima thibitisha ukweli kuwa mkono mtupu haulabwi.(alama12)

 20 marks

5.

Haki za watoto zimekiukwa pakubwa katika Diwani ya Damu Nyeusi. Dhihirisha kwa kurejerea.
i) Kanda lausufi
ii) Maskini Babu yangu
iii) Mwana wa Darubini
iv) Mizizi na matawi

 20 marks

4.USHAIRI (Alama 20)

Jibu swali la 6 au la 7

6.

Soma shairi lifuatalo kasha ujibu maswali.
Kiswahili Paper 3 Question Paper - 2015 KCSE Gem Sub-County Joint Evaluation

Maswali
i) Lipe shairi hili anwani mwafaka. (Alama 1)
ii) Kwa nini Utungo huu ni shairi? (alama 4)
iii) Kwa nini mshairi hataki kukumbushwa yaliyopita? (alama 2)
iv) Andika ubeti wa pili kwa lugha nathari. (alama 4)
v) Taja na ueleze Mbinu mbili za lugha zilizotumiwa katika Utungo huu. (Alama 4)
vi) Fafanua umuhimu wa uhuru wa msahairi uliotumiwa. (alama 2)
vii) Eleza maana ya maneno haya kama yalivyotumika katika ushauri. (alama 2)
a)amesubutu
b)majinuni

 20 marks

7.

Soma shairi lifuatalo kasha ujibu maswali
Kiswahili Paper 3 Question Paper - 2015 KCSE Gem Sub-County Joint Evaluation
Maswali
a) Lipe shairi hili kichwa kifaacho. (Alama 1)
b) Fafanua jinsi idhini ya kishairi inayodhihirika katika shairi hili. (alama 4)
c) Mtunzi ametilia shaka masuala kadhaa. Yataje. (alama 5)
d) Andika ubeti wa tatau katika ligha ya kiriwaya. (alama 4)
e) Taja na ueleze mkondo wa shairi hili. (alama 4)
f) Eleza msamiati huu kama ulivyotumika katika shairi : (alama 2)
a) Anapakasa
b) Pakari

 20 marks

5.FASIHI SIMULIZI (Alama 20)

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali.

8.

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali.
Salimu alikumbana na mwanadada aliyejisikia sukari! Wacha aringiwe ile mbaya ! Alishindwa vya
Kuwaelezea marafikize waliomsubiri pembeni akaamua Kuingia mtini.
a) Tambulisha kipera hiki kwa mujibu wa sehemu zilizo pigiwa mstari. (Alama 2)
b) Ni nini maana yake ? (a) hapo juu (alama 2)
c) Eleza sifa zozote nne (4) za kipera hiki. (alama 8)
d) Eleza majukumu yoyote manne (4) ya kipera hiki katika jamii. (alama 8)​

 20 marks

Leave a Comment