SUMAIT University job Advert for Lecturers 2016 / 2017SUMAIT University job Advert for Lecturers 2016 / 2017

ABDULRAHMAN AL SUMAIT MEMORIAL UNIVERSITY

(SUMAIT University)

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Applications are invited from suitably qualified Tanzanians to fill the vacant positions at the SUMAIT University. The posts are:-

Lecturer/ Assistant Lecturer in the following specializations

1.

Physics

– Lecturer/Assistant Lecturer (one post)

2.

Mathematics

– Lecturer/Assistant Lecturer (one post)

3.

Counseling Psychology

– Lecturer/Assistant Lecturer (one post)

Lecturer.

Applicant must be a holder of a PhD or equivalent with teaching experience at

recognized University or institution of higher learning.

Assistant Lecturer.

Candidate must be a holder of a Master’s degree preference will be given to a

person with a teaching experience.

Duties and responsibilities.

a)

Lecturer/Assistant Lecturer

Teach undergraduate students

Conduct seminars and tutorials

Do research and publish in their area of specialization.

Any other duties as may be assigned by the Head of Department.

.

Salary and Remuneration

Very attractive for the successful candidates.

Mode of application

Applicants should submit their applications supported by detailed curriculum vitae, photocopies of their certificates, two photographs of passport size, names and addresses of three referees who can be contacted for reference.

Applications should be addressed to:

Acting Deputy Vice Chancellor,

Finance and Administration,

SUMAIT University,

P.O. Box 1933

Zanzibar.

Email: info@sumait.ac.tz

ABDULRAHMAN AL SUMAIT MEMORIAL UNIVERSITY

(SUMAIT University)

NAFASI ZA KAZI

Uongozi wa Abdulrahman Al Sumait Memorial University (SUMAIT University)

unatangaza nafasi za kazi zifuatazo:

(1)Muhadhiri (2) Msaidizi Muhadhiri katika fani zifuatazo;

Fizikia- Nafasi 1

Hisabati- Nafasi 1

Saikolojia ya Unasihi (Counseling Psychology) Nafasi-1

Sifa:

Muhadhiri. – Shahada ya uzamivu (PhD) katika fani husika na awe amefanya tafiti mbali mbali na kuchapisha majarida ya kitaaluma.

Sifa:

Msaidizi Muhadhiri. Shahada ya uzamili (Master) katika fani husika.

Kazi na majukumu ya Muhadhiri AU Msaidizi Muhadhiri

-Kufundisha wanafunzi wa Shahada ya kwanza -Kuendesha semina

-Kufanya utafiti na kutoa machapisho katika fani anayoomba. -Kazi nyengine atakazopangiwa na Mkuu wa Idara husika.

.

Mshahara na marupurupu mengine ni ya kuvutia.

Waombaji wawasilishe maombi yao ikiwa ni pamoja na cv,nakala za vyeti ,picha mbili za pasipoti, majina na anuani za watu watatu ambao watapatikana kwa kutoa maelezo ya muombaji.

Maombi yote yatumwe kwa:

Kaimu Naibu Makamo Mkuu,

Fedha na Utawala,

SUMAIT University,

P.O. Box 1933

Zanzibar.

Email: info@sumait.ac.tz

Sponsored Links

Leave a Comment